KAHLS THE & KAFFEHANDEL återkallar Choklad & Hjortronglögg

KAHLS THE & KAFFEHANDEL återkallar Choklad & Hjortronglögg

Produkten återkallas på grund av att den i enstaka fall jäst.

Pressmeddelande
Jan 21, 2019

Återkallelsen avser Choklad & Hjortronglögg 50cl med batchnummer L181985-1. Batchnummer är den sifferkod som börjar med L i det vita fältet längst ned på baksidesetiketten.
Eftersom våra produkters kvalitet är högsta prioritet har vi valt att återkallat den berörda batchen.

I framställning av alkoholfri glögg är basen juice eller avalkoholiserat vin. Jäsning är en naturlig process som olyckligtvis startat i enstaka fall i vår Choklad & Hjortronglögg. Öppnade alkoholfria glöggflaskor har kort hållbarhet och kan lätt jäsa. En öppnad flaska ska konsumeras inom några dagar och under tiden förvaras svalt i kylskåp. Glöggen är producerad av Saturnus.

Vi vill betona att glöggen inte är farlig att dricka. Produkten har sålts i Kahls The & Kaffehandles butiker i hela landet.

Vid återkallelsen tas produkten bort från butikerna. Vi beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att hälla ut produkten och reklamera i butiken där produkten köpts. För mer information kontakta info@ktkh.se alternativt telefon 031-755 76 86.