Skolavslutning och presenter!

Årets skolavslutning blir inte som vanligt. Man lider med studenterna. Men man får acceptera…